Menu Menu
Konto Konto
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0

Regulamin

 

I. DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep-fmw.pl
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep-fmw.pl/, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, zawierające poprawne i prawdziwe dane Klienta.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://sklep-fmw.pl/i jest regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep internetowy www.sklep-fmw.pl, działający pod adresem https://sklep-fmw.pl/, prowadzony jest przez Fundację „Maraton Warszawski” z siedzibą w Warszawie (05-077), ul. Brylantowa 15 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000152754, posiadającą numer NIP 9521913280, REGON 015438288.
 3. Rejestracja w ramach Sklepu jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Wykorzystywanie przez osoby trzecie nazwy, logo sklepu, materiałów oraz innych niż materiały składników sklepu (elementów graficznych sklepu oraz układu i kompozycji sklepu – tzw. layout) jest zabronione.


III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://sklep-fmw.pl/, dokonać wyboru przez dodanie towarów do koszyka.
 2. Po podaniu przez Klienta niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów, łączną cenę oraz kosztów dostawy.
 3. W celu wysłania Zamówienia należy zaakceptować treść Regulaminu, podać dane oznaczone jako obowiązkowe oraz potwierdzić zamówienie.
 4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z www.sklep-fmw.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do Sklepu.  Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.


IV. DOSTAWA i płatność

 1. Sklep realizuje zamówienia do 7 dni roboczych. Realizacja zamówienie rozpoczyna się od momentu odnotowania przez Sklep wpłaty, w przypadku pobrania - po wpłynięciu zamówienia do sklepu.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Wysyłka vouchera w formie elektronicznej (na adres e-mail)
  2. Przesyłka kurierska
  3. Odbiór osobisty
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 4. Płatności elektroniczne PayU (w tym szybkie przelewy bankowe oraz płatność kartą płatniczą / kredytową)
 5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

 

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, ZWROT, WYMIANA


WYMIANA

Chcesz wymienić otrzymany towar? Skontaktuj się z nami mailowo, wybierzemy najbardziej dogodną dla Ciebie ścieżkę wymiany towaru. Na wymianę masz 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Jeśli chcesz odstąpić od umowy sprzedaży (dokonać zwrotu), odeślij kupione produkty do nas z dowodem zakupu oraz z wypełnionym formularzem zwrotu. Produkty odsyłasz na własny koszt. Masz na to 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

ZWROT

 1. Odzież 

Masz prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Możesz skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że wyślesz nam informację dotyczącą wykonania odstąpienia od umowy przed upływem 14 dni od daty otrzymania zamówienia. W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy pieniądze (pomniejszone o koszty dostarczenia przesyłki) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy na wskazany przez Ciebie numer konta.

 

 1. Vouchery

Zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.), prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy m.in. umów o świadczenie usług związanych z wydarzeniami sportowymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Co za tym idzie, Konsument nie ma możliwości odstąpienia od Umowy i zwrotu zakupionego vouchera.

 

REKLAMACJA

 Jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony lub stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową, masz prawo złożyć reklamację na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o „Szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego”. Zgłoś ten fakt za wysyłając nam maila. Odeślij towar na adres Fundacja Maraton Warszawski, ul. Grochowska 8C, 04-217 Warszawa. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zwracane są niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sklep towaru. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), zwrócona zostanie równowartość ceny towaru.

 


VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA CIASTECZEK

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do: 
  a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu 
  b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę 
  c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika. 
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. 
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego 
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika. 
 7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem emaila: sklep@maratonwarszawski.com

 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Wszystkie gromadzone dane osobowe wykorzystywane są do realizacji zamówień oraz za zgodą Klienta w celu informowania go o aktualnych promocjach i przecenach w sklepie internetowym. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich zmiany.
 2. Wszelkie spory, które nie uda się rozstrzygnąć w sposób polubowny, rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustaw: Kodeks cywilny, o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, o ochronie danych osobowych.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl